Kính gửi Quý khách hàng!

 

Nosava trân trọng thông báo Chính sách lưu kho nhằm giảm thiểu rủi ro thất thoát hàng hóa cũng như đảm bảo công tác vận hành nâng cao chất lượng phục vụ. Nội dung chính sách như sau:

    • Thời gian lưu kho là thời gian tính từ thời điểm đơn hàng có trạng thái lưu kho cho đến khi có yêu cầu giao từ khách hàng.
    • Nosava có trách nhiệm lưu kho, bảo quản hàng hóa cho khách hàng miễn phí trong vòng 3 – 6 ngày (bao gồm ngày nghỉ/lễ).Đối với đơn hàng trên 100tr Nosava bảo lưu kho cho khách hàng 3 tháng , sau 6 ngày khách hàng vẫn chưa tạo yêu cầu giao để nhận hàng, Nosava sẽ tính phí lưu kho theo biểu phí: 1.000đ/Kg/Ngày.
    •  Cân nặng tính phí lưu kho dựa trên tổng số cân nặng trên đơn hàng của quý khách
    •  Các đơn hàng lưu kho quá 15 ngày tính từ thời điểm bắt đầu lưu kho, Nosava sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa và không có nghĩa vụ hoàn lại tiền đặt cọc đơn hàng hay các loại phí trên đơn hàng cũng như không có bất cứ trách nhiệm nào đối với hàng hóa thanh lý.
    • Thời gian áp dụng Chính sách lưu kho kể từ ngày 10/01/2020. Tất cả các đơn hàng lưu kho của Nosava trước đấy sẽ được tính là lưu kho từ ngày 10/01/2020.

 

Trân trọng! 
Bản Quản Trị Nosava