f4495e2e 988f 4b08 be6d 947bc88ae2c2
market 01 scaled
slider nosava 2023 05 30 inhopcung
z3497506285366 d1babaf159da07212da8bb1f2de05d35 scaled
banner scaled

GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI GIÁ TRỊ BAO BÌ

Nosava với tiền thân là công ty số 1 của ngành phân phối quà tặng doanh nghiệp chúng tôi hiểu được rất rõ vai trò và giá trị của bao bì trong chiến lược quảng cáo sản phẩm

anh text scaled
banner web 01

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Giá chỉ từ:
50,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
72,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
82,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
30,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
85,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp

Hộp đựng bánh trung thu

Hộp đựng bánh trung thu NSV-HBTT20

Giá chỉ từ:
/1 hộp

Hộp đựng bánh trung thu

Hộp đựng bánh trung thu NSV-HBTT19

Giá chỉ từ:
/1 hộp

Hộp đựng bánh trung thu

Hộp đựng bánh trung thu NSV-HBTT18

Giá chỉ từ:
/1 hộp

Hộp đựng bánh trung thu

Hộp đựng bánh trung thu NSV-HBTT17

Giá chỉ từ:
/1 hộp

Hộp đựng bánh trung thu

Hộp đựng bánh trung thu NSV-HBTT16

Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp

Hộp đựng bánh trung thu

Hộp đựng bánh trung thu NSV-HBTT01

Giá chỉ từ:
/1 hộp

Hộp đựng bánh trung thu

Hộp đựng bánh trung thu NSV-HBTT02

Giá chỉ từ:
/1 hộp

Hộp đựng bánh trung thu

Hộp đựng bánh trung thu NSV-HBTT03

Giá chỉ từ:
/1 hộp

Hộp đựng bánh trung thu

Hộp đựng bánh trung thu NSV-HBTT04

Giá chỉ từ:
/1 hộp

HỘP CỨNG CAO CẤP

Hộp cứng cao cấp

Hộp cứng cao cấp NSV-HCCC51

Giá chỉ từ:
110,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
41,000 /1 hộp

Hộp cứng cao cấp

Hộp cứng cao cấp NSV-HCCC50

Giá chỉ từ:
125,000 /1 hộp

Hộp đựng đông trùng hạ thảo

Hộp đựng đông trùng hạ thảo NSV-HĐTHT21

Giá chỉ từ:
95,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
79,000 /1 hộp

Hộp cứng cao cấp

Hộp cứng cao cấp NSV-HCCC49

Giá chỉ từ:
92,000 /1 hộp

Hộp cứng cao cấp

Hộp cứng cao cấp NSV-HCCC48

Giá chỉ từ:
75,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
18,000 /1 hộp

Hộp Đựng Rượu Cao Cấp

Hộp đựng rượu cao cấp NSV-HĐR17

Giá chỉ từ:
52,000 /1 hộp

Hộp cứng cao cấp

Hộp cứng cao cấp NSV-HCCC47

Giá chỉ từ:
27,000 /1 hộp

Hộp cứng cao cấp

Hộp cứng cao cấp NSV-HCCC46

Giá chỉ từ:
41,000 /1 hộp

Hộp cứng cao cấp

Hộp cứng cao cấp NSV-HCCC45

Giá chỉ từ:
67,000 /1 hộp

TÚI GIẤY CAO CẤP

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG38

Giá chỉ từ:
28,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG37

Giá chỉ từ:
22,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG36

Giá chỉ từ:
21,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG35

Giá chỉ từ:
15,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG35

Giá chỉ từ:
30,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG34

Giá chỉ từ:
29,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG33

Giá chỉ từ:
35,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG32

Giá chỉ từ:
15,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG31

Giá chỉ từ:
22,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG30

Giá chỉ từ:
14,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG29

Giá chỉ từ:
26,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG28

Giá chỉ từ:
11,000 /1 hộp

HỘP MỀM

Hộp đựng đông trùng hạ thảo

Hộp đựng đông trùng hạ thảo NSV-HĐTHT21

Giá chỉ từ:
16,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
9,500 /1 hộp
Giá chỉ từ:
17,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
44,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
11,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
8,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
13,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
/1 hộp
Giá chỉ từ:
54,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
24,500 /1 hộp
Giá chỉ từ:
10,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:
8,000 /1 hộp
banner nho scaled

Xu Hướng In Ấn

TEM NHÃN

Thông tin doanh nghiệp