z3741944169342 38a812aa6eb72e7c8c14e64306acd26a scaled
banner 02 1 scaled
z3497506285366 d1babaf159da07212da8bb1f2de05d35 scaled
z3514836541182 2410fddc8b276dfd0085f657697df967 scaled
banner scaled

GIÁ TRỊ SẢN PHẨM
TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI GIÁ TRỊ BAO BÌ

Nosava với tiền thân là công ty số 1 của ngành phân phối quà tặng doanh nghiệp chúng tôi hiểu được rất rõ vai trò và giá trị của bao bì trong chiến lược quảng cáo sản phẩm

anh text scaled
z3741944768850 d8366a8f37151f9910442eb6767dcf74

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 27

Giá chỉ từ:85,000 /1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 26

Giá chỉ từ:95,000 /1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 25

Giá chỉ từ:95,000 /1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 24

Giá chỉ từ:85,000 /1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp Đựng Quà Tết 23

Giá chỉ từ:85,000 /1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp Đựng Quà Tết 22

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 21

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 20

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 19

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 18

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 17

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 16

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 15

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 14

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 13

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 12

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 11

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 10

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 09

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 08

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 07

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 06

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 05

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà tết 04

Giá chỉ từ:/1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà Tết 03

Giá chỉ từ:90,000 /1 hộp

Hộp đựng quà Tết

Hộp đựng quà Tết 01

Giá chỉ từ:90,000 /1 hộp

HỘP CỨNG CAO CẤP

Hộp cứng cao cấp

Hộp cứng cao cấp NSV-HCCC44

Giá chỉ từ:25,000 /1 hộp

Hộp cứng cao cấp

Hộp cứng cao cấp NSV-HCCC43

Giá chỉ từ:168,000 /1 hộp

Hộp đựng đồng hồ cao cấp

Hộp đựng đồng hồ cao cấp NSV-HĐĐH14

Giá chỉ từ:30,000 /1 hộp

Hộp đựng đông trùng hạ thảo

Hộp đựng đông trùng hạ thảo NSV-HĐTHT19

Giá chỉ từ:62,000 /1 hộp

Hộp cứng cao cấp

Hộp cứng cao cấp NSV-HCCC42

Giá chỉ từ:24,000 /1 hộp

Hộp cứng cao cấp

Hộp cứng cao cấp NSV-HCCC41

Giá chỉ từ:24,000 /1 hộp

Hộp cứng cao cấp

Hộp cứng cao cấp NSV-HCCC40

Giá chỉ từ:24,000 /1 hộp

Hộp cứng cao cấp

Hộp cứng cao cấp NSV-HCCC39

Giá chỉ từ:34,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:60,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:66,000 /1 hộp

Hộp cứng cao cấp

Hộp cứng cao cấp NSV-HCCC38

Giá chỉ từ:15,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:24,500 /1 hộp

TÚI GIẤY CAO CẤP

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG32

Giá chỉ từ:15,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG31

Giá chỉ từ:22,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG30

Giá chỉ từ:14,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG29

Giá chỉ từ:26,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG28

Giá chỉ từ:11,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG27

Giá chỉ từ:11,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG26

Giá chỉ từ:35,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG25

Giá chỉ từ:14,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG24

Giá chỉ từ:10,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG23

Giá chỉ từ:/1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG22

Giá chỉ từ:16,000 /1 hộp

Túi giấy cao cấp

Túi giấy cao cấp NSV-TG21

Giá chỉ từ:/1 hộp

HỘP MỀM

Giá chỉ từ:9,500 /1 hộp
Giá chỉ từ:17,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:44,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:11,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:8,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:13,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:/1 hộp
Giá chỉ từ:54,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:24,500 /1 hộp
Giá chỉ từ:10,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:8,000 /1 hộp
Giá chỉ từ:6,000 /1 hộp
banner nho scaled

Xu Hướng In Ấn

Thông tin doanh nghiệp